Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW PR. WŁ
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia LGD "Gościniec 4 żywiołów"

o planowanej do realizacji operacji własnej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 żywiołów”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl , nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

 
Ogłoszenie OW/1/2018

Data publikacji: 28.03.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/1/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
»
 
 
Ogłoszenie OW/2/2018

Data publikacji: 16.04.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/2/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej wzakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 
»