Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
2019
 

GODZINY OTWARCIA BIURA w dniu 14.02.2019.

 
»
 
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO Zapraszamy członków Rady, Zarządu, Forum Lokalnego LGD "Gościniec 4 Żywiołów" na spotkanie nt. "Monitorowanie realizacji LSR", które odbędzie się 18.02.2019 o godz. 16:00 w biurze LGD "Gościniec 4 Żywiolów" w Zakrzowie.
 
»
 
 
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TORTÓW, CIAST I CIASTECZEK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się 30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego
Szlaku!
 
»
 
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-DORADCZE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt: „Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych."  w ramach drażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” 14.02.2019 r. o godz. 16.00 w Zakrzowie.

 
»
 
 
PODSUMOWANIE SPOTKANIA Z DNIA 31.01.2019. Dnia 31.01.2019 roku w biurze LGD „Gościniec 4 Żywiołów” o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie informacyjno–szkoleniowe. 
 
»
 
 

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE".

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do zapoznania się z projektem „Małopolskie Bony Rozwojowe”.
 
»
 
 

ZAPROSZENIE NA CYKL SPOTKAŃ KULTURALNO-EKOLOGICZNYCH "SIĘGAJĄC DO KORZENI BUDUJEMY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ" organizowanych w ramach projektu grantowego: „Sięgając do korzeni budujemy własną tożsamość” – organizacja spotkań kulturalno-ekologicznych,  współfinansowanego  ze środków EFRROW działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego przez Fundację Dziedzictwo. 

 
»
 
 

KONKURS NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW LGD "GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW" Termin składania wniosków 18.02.2019 r. do 04.03.2019 r. w godzinach pracy biura.

Celem konkursu jest promocja obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

 
»
 
 
PODPISANIE UMÓW GRANTOWYCH

W biurze LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w styczniu 2019 zostały podpisane umowy na realizację grantów.

 
»