Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
2017
 

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 20.11.2017 r., o god. 16:00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”, w siedzibie biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich naborów: 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G.

 
»
 
 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJE DLA SWOJEJ ORGANIZACJI ?  PRZYJDŹ DO LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW. LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zaplanował dofinansowanie na realizację przedsięwzięć i zadań  dla organizacji pozarządowych w formie grantów.

 
»
 
 

GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW W PUBLIKACJI ELARD Dobre praktyki Gościńca 4 żywiołów oraz Doliny Raby prezentuje Publikacja Elarde. Informacja o Lokalnych Grupach Działania została opublikowana  na wszystkie Europejskie kraje i nie tylko, jest to doskonała promacja Inkubatora kuchennego.
 

 
»
 
 

WIZYTA STUDYJNA  EKOMUZEUM  NA TERENIE GOŚCIŃCA 4 ŻYWIOŁÓW Lokalne Grupy Działania Dolina Karpia oraz Partnerstwo na Jurze 26 października 2017 r,   odwiedzili wiele bardzo interesujących miejsc na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów , które będą tworzyć powstające  Ekomuzeum w ramach projektu współpracy „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast”. gościła członków Ekomuzeum

 
»
 
 

EKOMUZEUM - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Zapraszamy do udziału mieszkańców z terenu LGD "Gościniec 4 żywiołów" do realizacji projektu współpracy „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast”. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Ekomuzeum. W ramach projektu powstaną mapy turystyczne z opisami, tablice informacyjne, zaktualizowany zostanie mobilny przewodnik Wędrówki Gościńcem 4 żywiołów, najciekawsze miejsca zostaną oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

 
»
 
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. Granty dla organizacji pozarządowych - zasady pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”. Spotkanie odbędzie 30.X.2017 r. się w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Zakrzowie o godz. 16:00. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani składaniem wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na granty.

 
»
 
 

MAŁOPOLSKA: INNOWACJE NA WSI – CZY? JAK? JAKIE?” Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 Żywiołów” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu wadowickiego, pod hasłem   „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 23.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

 
»
 
 

SPOTKANIE TWORZYMY EKOMUZEUM LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na spotkanie: Tworzymy Ekomuzeum. 20.10.2017r. w Centrum Kultury Sportu i Turystykio godz. 17.00 oraz  24.10.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu  godz. 17.00 Celem spotkania jest  utworzenie infrastruktury turystycznej Ekomuzeum oraz pakietów turystycznych polegających na stworzeniu bazy obiektów i ofert turystycznych Ekomuzeum Gościńca 4 żywiołów.

 
»
 
 

NOWE WZORY WNIOSKÓW W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia MRiRW z dn. 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 na stronie internetowej ARiMR zostały udostępnione nowe wzory dokumentów dotyczących naboru wniosków, które obowiązują od 16 października 2017.

 
»
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH dla naborów wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G,  2/2017/G,  3/2017/G przeprowadzanych w terminie od 25-10-2017 do 08-11-2017  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania fiszek projektowych -  do 18 października 2017 r.

 
»