Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW OP.INNE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia o naborach wniosków

LGD "Gościniec 4 żywiołów"

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać w miejscu i terminie wskazanym
w poszczególnm ogłoszeniu o naborze

Harmonogram naborów mozna znaleść na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogram naborów

 

 

 

 
NABÓR 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wskaźniki produktu:  Liczba centrów przetwórstwa lokalnego - 1
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.03.2018  do 05.04.2018

 

 
»
 
 
NABÓR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 4.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowację - 2.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 4.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018.

 
»
 
 
NABÓR 9/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.  UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 
»
 
 
NABÓR 8/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 
»
 
 
NABÓR 7/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 

 
»
 
 
Nabór 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO  /Przedsięwzięcie nr II.1.5/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 5/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej   /Przedsięwzięcie nr II.3.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej    /Przedsięwzięcie nr II.2.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 3/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki  /Przedsięwzięcie nr II.1.2./ Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017 Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.1./   Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Informacja o Naborach wniosków

NABORY WNIOSKÓW LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaplanowane na styczeń 2017 r.

UWAGA!  Informacja wstępna - Nabory zostaną ogłoszone po pozytywnym zatwierdzeniu
procedur wyboru operacji przez UM

 

 
»