Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
OCENA WNIOSKÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

ROZPATRZENIE PROTESTÓW 

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się Posiedzenie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 6/2017  przeprowadzonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.  O wynikach wyboru wnioskodawcy powiadomieni zostaną listownie.

Protokół z Posiedzenia Rady z 06.04.2017 r.

Lista operacji wybranych do finansowania w wyniku rozpatrzenia protestów z dnia 06.04.2017 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2017r odbyło się I Posiedzenie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana wstępna ocena wniosków złożonych  podczas naborów nr  1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami dokonując wstępnej oceny każdego wniosku złożonego do biura LGD „Gościniec 4 żywiołów” w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.   na którą składała się: weryfikacja wstępna, ocena zgodności operacji z LSR oraz zgodności operacji z Programem,

Protokół_I_Posiedzenia_Rady

Protokół II Posiedzenie_Rady

Protokół_III_Posiedzenie_Rady

Protokół_IV_Posiedzenie Rady

Protokół V Posiedzenie Rady

Protokół VI Posiedzenie Rady

Protokół VII Posiedzenie Rady

Protokół VIII Posiedzenie Rady

Protokół IX Posiedzenie Rady

Protokół X Posiedzenie Rady

Protokół XI Posiedzenia Rady

Protokół XII Posiedzenia Rady - Granty

 

Listy operacji dla naboru 1/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Lista operacji_nabór_1/2017

Lista operacji zgodnych ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR_nabór_1/2017

Lista_operacji_wybranych_nabór_1/2017

 

Listy operacji dla naboru 2/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji_nabór_2/2017

Lista operacji zgodnych ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR_nabór_2/2017

Lista_operacji_wybranych_nabór_2/2017

 

Listy operacji dla naboru 3/2017 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

Lista operacji nabór 3/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze  oraz zgodnych z LSR LGD  nabóe 3/2017

Lista operacji wybranych nabór 3/2017

 

Listy operacji dla naboru 4/2017  Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Lista operacji nabór 4/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze  oraz zgodnych z LSR LGD  nabóe 4/2017

Lista operacji wybranych nabór 4/2017

 

Listy operacji dla naboru 5/2017  Rozwój działalności gospodarczej

Lista operacji nabór 5/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze  oraz zgodnych z LSR LGD  nabóe 5/2017

Lista operacji wybranych nabór 5/2017

 

Listy operacji dla naboru 6/2017  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO

Lista operacji nabór 6/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze  oraz zgodnych z LSR LGD  nabóe 6/2017

Lista operacji wybranych nabór 6/2017

 

Listy operacji dla naboru 1/2017/G   Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Lista grantobiorców  nabór 1/2017/G

 

Listy operacji dla naboru 3/2017/G  Działania na rzecz  ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez  organizacje pozarządowe.

Lista operacji  nabór 3/2017/G