Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW GRANTY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia o naborach wniosków

LGD "Gościniec 4 żywiołów"

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać w miejscu i terminie wskazanym
w poszczególnm ogłoszeniu o naborze

Harmonogram naborów mozna znaleść na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogram naborów

 
NABÓR 1/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 1/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

 
»
 
 
NABÓR 2/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 2/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury.

 
»
 
 
NABÓR 3/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 3/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.5 Działania na rzecz ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez organizacje pozarządowe.

 
»