Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Określa organizację wewnętrzną  oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków Regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków. Regulamin zatwierdzony 05.V.2010 r.

(do pobrania) Regulamin_Komisji_Rewizyjnej