Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Regulamin Rady LGD
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR. Regulamin Rady zatwierdzony został przez Walne  Zebranie Członków w dniu 05.V.2010 r.

( do pobrania)  Regulamin_Rady_02.10.2017

(do pobrania)  Regulamin Rady 18.12.2015 r.

  (do pobrania)  Regulamin_Rady_05.02.2013r.

 (do pobrania)    Regulamin_Rady 20.09.2011 r._