Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Regulanin Walnego Zebrania Członków
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Gościniec 4 żywiołów”. Został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków, ostatnia zmana została dokonana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12.XI.2015 r.

  (do pobrania) Regulamin Walnego Zebrania Członków po zmianach z dnia 12.11.2015 r.